Privacy verklaring

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Be Yourself verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Zorgverzekeraar, aanvullende verzekering, polisnummer
  • Gegevens Huisarts

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens                                                               

Praktijk Be Yourself  verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben                                                                                       

Praktijk Be Yourself verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling

 

Hoe lang we gegevens bewaren                                                                                                         Praktijk Be Yourself zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het dossier van de cliënt wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd of overgedragen aan een collega

 

 Delen met anderen                                                                                                                             

Praktijk Be Yourself deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Be Yourself blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek                                                                                             

Praktijk Be Yourself  gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen                                                                               

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijk-beyourself.nl

Be Yourself  zal zo snel mogelijk, en binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Beveiliging van Be Yourself neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijk-beyourself.nl.

 

Disclaimer                                                                                                                                                 

Praktijk Be Yourself  is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Contactgegevens                                                                                                                                     

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Be Yourself  u mij als volgt bereiken:

Praktijk Be Yourself                                                                                                         

Margreet Verspuij                                                                                                                 

Boezem 6a                                                                                                                                               

2959 AE  Streefkerk

Telefoon/What’s app: +31(0)651880343                               

Inschrijvingsnummer K.v.K.  :  24447003                                                     

Emailadres : info@praktijk-beyourself.nl